Ceník výkonů

Ceník platný od 2.1. 2024

Administrativní úkony nehrazené z pojištění

Výpis ze zdravotní dokumentace 500,- Kč
Zpráva o zdravotním stavu nevyžádaná lékařem 500,- Kč
Lékařská zpráva pro potřebu soudního jednání 500,- Kč
Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče 500,- Kč
Zpráva o zdravotním stavu jako příloha k žádosti do domova seniorů 500,- Kč
Psychiatrické vyšetření před vstupem do zaměstnání 500,- Kč

Nepojištění klienti či klienti nesmluvních pojišťoven

Komplexní psychiatrické vyšetření vstupní 2000,- Kč
Cílené vyšetření 900,- Kč
Kontrolní vyšetření 500,- Kč
Pohovor s rodinným příslušníkem 15 min 350,- Kč
Aplikace injekce i.m., s.c. ( cena bez účinné látky) 50,- Kč
Telefonická, ev. mailová konzultace ohledně zdravotního stavu 100,- Kč

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Kopírování zdravotní dokumentace 1 str. 4 Kč + 300 Kč /30 min času

V Benešově 2.1.2023

*) V souladu s ustanovením § 45 zákona č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách, je poskytovatel zdravotních služeb povinen informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.