Mgr Jiří Zatřepálek

Vzdělání
1. lékařská fakulta UK, obor Adiktologie (2012)
Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR K4 (2012 - 2017
Škola psychoterapeutické teorie SUR (2017-2020)


Dosavadní praxe

Prostor o.s., lektor primární prevence (2009-2014)

Česká asociace adiktologů (2013-2021)
  • 2013-2019 Člen výkonného výboru
  • 2019-2021 Předseda výkonného výboru

Magdaléna o.p.s. (2014-současnost)
  • kontaktní pracovník/zástupce vedoucí
  • od r. 2015 Vedoucí Centra adiktologických služeb Benešov
  • od r. 2017 Odborný ředitel snižování rizik