Pavla Nouzová

všeobecná zdravotní sestra
  • r. 2008 - 2012 SUR sebezkušenostní výcvik Skálův institut
  • r.2004- 2009 Ordinace pro návykové nemoci, Nemocnice R.a S. Benešov ( MUDr. Petr Riesel, MUDr.
  • Olga Kasková)
  • r.2010 - 2022 souběžně Ordinace pro návykové nemoci, MUDr. Olga Kasková, Psychiatrie, MUDr.
  • Dagmar Křížková, Benešov
  • praxe jako kooterapeut na skupinové terapii pro závislé od r. 2005 až doposud