MUDr. Zuzana Řeřichová

Vzdělání:
  • 3. lékařská fakulta UK 1998
  • 2003: atestace obor psychiatrie
  • 2008: specializovaná atestace v oboru sexuologie

Dosavadní praxe:
  • 2002 – dosud PN Bohnice : ( od roku 2008 vedoucí lékařka sexuologického oddělení, od r. 2010 současně sexuologická ambulance PN Bohnice , od roku 2021 vedoucí forenzního multidisciplinárního týmu )
  • Od r. 2005 Krizové centrum RIAPS -externí spolupráce
  • Od r 2015 Policejní akademie externí pracovník, výuka předmětu Soudní psychiatrie a soudní sexuologie
  • 1998 – 2002: Nemocnice Trenčín (SK) - psychiatrické oddělení